logo

   Български    English    Deutch
начало
кратка история
за президента
за колектива
машинен парк
управление на качеството
тежко машиностроене
енергетика
алтернативни енергоизточници
черна металургия
цветна металургия
химическа и целулозна промишленост
хранително - вкусова промишленост
инструментално
производство
за контакти
 • редуктори
 • подемни съоръжения до 160 t
 • асансьорни механизми за рудници до 250 м
 • машини за плетене на мрежи - рабицови и оградни мрежи
 • машини за почистване на метални повърхности (в т.ч. кораби) с горещ способ (при t = 900-1000 градуса)
 • резервни части за:
  • багери
  • сонди
  • варови пещи
 • вибрационни сита

Наши клиенти
ЮМИКОР МЕД - Пирдоп
Петър Караминчев - Русе
Драгажен флот - Русе
Рудник Света Анна - Перник
Каолин - Сеново
Жити - Русе
photo photo
photo photo
photo photo
Сайтът е разработен от: Lyrius Team