logo

   Български    English    Deutch
начало
кратка история
за президента
за колектива
машинен парк
управление на качеството
тежко машиностроене
енергетика
алтернативни енергоизточници
черна металургия
цветна металургия
химическа и целулозна промишленост
хранително - вкусова промишленост
инструментално
производство
за контакти

    Фирма "Конто-Н" разполага с висококвалифицирани специалисти:

  • машиностроители - стругари, фрезисти, борвегисти, зъбофрезисти, заварчици, термисти, монтажници на машини и съоръжения
  • електромонтажници - ремонт на силнотокови и слаботокови съоръжения, промишлена автоматизация

    Техническият персонал разполага със собствени конструктивни и технологични разработки и изобретения в различните отрасли на промишлеността.

photo

photo

Сайтът е разработен от: Lyrius Team