logo

   Български    English    Deutch
начало
кратка история
за президента
за колектива
машинен парк
управление на качеството
тежко машиностроене
енергетика
алтернативни енергоизточници
черна металургия
цветна металургия
химическа и целулозна промишленост
хранително - вкусова промишленост
инструментално
производство
за контакти

    Инж. Христо Пенчев Ненов e завършил ВТУ "Ангел Кънчев" град Русе през 1978 г. по специалността "Технология на селскостопанското машиностроене".
    Работи като конструктор и главен технолог на инструментална екипировка, селскостопански машини, метални изделия за бита, тежко машиностроене - леене, коване, заваряване, термообработка и шефмонтаж на уникални машини и съоръжения.

photo Nenov photo Nenov
photo Nenov
Сайтът е разработен от: Lyrius Team