logo

   Български    English    Deutch
начало
кратка история
за президента
за колектива
машинен парк
управление на качеството
тежко машиностроене
енергетика
алтернативни енергоизточници
черна металургия
цветна металургия
химическа и целулозна промишленост
хранително - вкусова промишленост
инструментално
производство
за контакти

Фирма "Конто-Н" разполага със следния машинен парк:

 • стругове - до ф1000 мм х L = 5000 - 4 бр.
 • стругове - до ф850 мм х L = 3000 - 24 бр.
 • борверг - до 1750 мм х 2500 мм - 2 бр.
 • координатно-разстъргващи машини - 1500 мм х 1500 мм - 4 бр.
 • универсални фрези - 14 бр.
 • фрези с ЦПУ - 4 бр.
 • зъбонарезни и зъбодълбачни машини до модул m = 16 - 5 бр.
 • шлиценарезни машини до ф300 х L = 2000 - 2 бр.
 • плосък шлайф - до 600 мм х 1 500 мм - 4 бр.
 • кръгъл шлайф - до ф450 мм L = 2500 мм - 4 бр.
 • кръгъл шлайф - до ф600 мм L = 4000 мм - 1 бр.
 • точкова заварочна машина с възможности за заваряване на черни и цветни метали с дебелина до 10 мм и мощност 450 kVA
 • заварочни апарати
 • термичен участък за закаляване на детайли с размери 2000 мм x 3500 мм
 • пещ за отгряване на детайли с размери 2500 мм x 5000 мм
 • други машини

photo photo
photo photo
photo photo
Сайтът е разработен от: Lyrius Team