logo

   Български    English    Deutch
начало
кратка история
за президента
за колектива
машинен парк
управление на качеството
тежко машиностроене
енергетика
алтернативни енергоизточници
черна металургия
цветна металургия
химическа и целулозна промишленост
хранително - вкусова промишленост
инструментално
производство
за контакти
  • валцови планетарни екструдери за подготвяне на полимерни смеси в производството на изкуствени материали, фолия и др.
  • каландрови валове и резервни части за каландрово производство
  • резервни части за станове - кулиси
  • вал - зъбни колела
  • хидросъединители

Наши клиенти
"Петър Караминчев" - Русе
"Целхарт" - Стамболийски
"Фазер" - Силистра
"Комфорт" - Сливница
photo photo
photo photo
Сайтът е разработен от: Lyrius Team